Nyanlända och skolan - juridiska frågor

De senaste årens ökade andel elever i skolan med utländsk bakgrund innebär en stor utmaning för Sveriges kommuner. Aktuella juridiska frågor om nyanländas skolgång utifrån lagstiftningen och rättspraxis tas upp under dagen.

Anmäl dig

Inbjudan: Nyanlända och skolan (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Aktuella juridiska frågor om nyanländas skolgång utifrån lagstiftningen och rättspraxis tas upp under dagen. Detta är några av ämnen vi tar upp under dagen:

  • Kommunernas skyldighet vad gäller nyanländas skolgång i grundskola och gymnasieskola
  • Statlig ersättning för anordnande och vem ansvarar?
  • Mottagande i grundskola respektive gymnasieskola
  • Skolskjutsfrågor
  • Kartläggning av elevers kunskaper och ansvar för extra anpassningar samt särskilt stöd och gränsdragningen mot socialtjänsten
  • Språkintroduktion
  • Modersmål och studiehandledning
  • Utredningen Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, SOU 2017:54, m.m.

Medverkande

Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik och Kristina Söderberg, båda från SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot