Offentliga rummet 2018

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Anmäl dig

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot