Öka ungas deltagande i valet

Du kommer att få ta del av exempel på hur en kommun kan arbeta för att främja valdeltagande bland unga samt få praktisk information kring stöd som finns att få om Skolvalet som MUCF samordnar. Medverkande är bland andra Henrik Karlsson från MUCF som berättar om deras satsning inför valet samt Ahmad Azizi som jobbar som demokratiutvecklare i Botkyrka kommun.

Anmäl dig

Unga och förstagångsväljare deltar i lägre utsträckning än andra åldersgrupper i val, de är dessutom underrepresenterade i kommun- och landstingsfullmäktige. Samtidigt visar forskning att det är viktigt att börja rösta som ung för ett fortsatt valdeltagande genom livet. Inför valet 2018 arbetar många kommuner därför speciellt med aktiviteter riktat till unga för att fler skall gå till vallokalen, inte minst i skolan.

Fler föreläsare tillkommer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot