PAN - Bilaga J

Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

Anmäl dig

Inbjudan PAN - Bilaga J (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

  • PAN 16 prolongerad
  • HÖK 16 och Bilaga J
  • Skillnaden mellan PAN 16 prolongerad och HÖK 16
  • LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Semesterlagen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot