PAN - Bilaga J

Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

OBS! Nytt datum.

Inbjudan publiceras 24 augusti 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot