PBL-taxa för bygglov och anmälan

En transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa är ett viktigt redskap för kommunens finansiering av bygglovverksamheten.

Anmäl dig

Inbjudan: PBL-taxa för bygglov och anmälan (PDF, nytt fönster)

En välfungerande taxa är en viktig del av kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det arbetet ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut underlag för taxekonstruktion.

Sedan 2014 finns ett nytt sådant - Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014. Syftet med det nya underlaget är att få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa, som också på ett naturligt sätt blir en del av arbetet med budget och bemanning.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

SKL bjuder nu in till konferens om taxa baserad på underlaget från 2014. Dagen fokuserar på området bygglov och anmälan. Vi går igenom de rättsliga grunderna för taxan och underlagets uppbyggnad. Du får också ta del av erfarenheter från kommuner som redan arbetar med en sådan taxa. Vi riktar oss till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för PBL-taxan avseende lov och anmälan i din kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot