PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

Ärenden om tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) kräver att du har överblick över ett komplext regelverk som omfattar ett antal författningar. Kursen ger förutsättningarna för att handlägga tillsynsärenden på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt.

Anmäl dig

Innehåll

Avdelningen för juridik inbjuder till en endagars kurs om ingripanden och påföljder enligt 11 kap. plan- och bygglagen och 9 kap. plan- och byggförordningen.

Under kursen kommer vi att gå igenom relevanta bestämmelser i lagen och förordningen med fördjupning i vissa delar.

En genomgång av förvaltningsrättsliga grunder ger förutsättningar för att utforma förelägganden på ett korrekt sätt. Även viteslagen och annan på området tillämplig lagstiftning kommer att behandlas. Utrymme kommer att ges till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Programpunkter

 • Allmänt om tillsynen
 • Förelägganden
 • Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
 • Användningsförbud
 • Viteslagen
 • Byggsanktionsavgifter.

Kursdokumentation kommer att mejlas till deltagarna före kursstart.

Medverkande

Förbundsjuristerna Olof Moberg och Johan Larsson, avdelningen för juridik vid SKL.

Tid och anmälan

Kursen börjar kl .09.30. Kaffe serveras från kl. 09.00. Kursen avslutas kl. 16.30.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Johan Larsson
  Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot