PBL  - tillsyn, ingripanden & påföljder

En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

Innehåll

Frågor om tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) ger upphov till många frågeställningar. Även tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:338) väcker många frågor.

Den 12 december håller avdelningen för juridik på SKL en endagskurs om ingripanden och påföljder enligt 11 kap. plan- och bygglagen och 9 kap. plan- och byggförordningen. Under kursen kommer vi att gå igenom relevanta bestämmelser i lagen och förordningen med fördjupning i vissa delar.

En genomgång av förvaltningsrättsliga grunder ger förutsättningar för att utforma förelägganden på ett korrekt sätt. Även viteslagen och annan på området tillämplig lagstiftning kommer att behandlas. Utrymme kommer att ges till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Bland programpunkterna

  • Allmänt om tillsynen
  • Förelägganden
  • Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
  • Användningsförbud
  • Viteslagen
  • Byggsanktionsavgifter

Medverkande

Förbundsjuristerna Olof Moberg och Johan Larsson, avdelningen för juridik på SKL.

Tid & Anmälan

Kursen börjar klockan 09.30, kaffe serveras från klockan 09.00. Kursen avslutas klockan 16.30. Möjlighet till anmälan ges, via denna sida, efter sommaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot