Placerade barns hälsa – hur får vi det att fungera?

Många studier pekar på att placerade barns hälsa är sämre än andra barns. Under en heldag tar vi med avstamp i forskningen sikte på flera konkreta förslag på hur vi kan stärka placerade barn och ungas hälsa.

Anmäl dig

Det finns förutsättningar att leverera ett bättre resultat för placerade barn. Sedan april 2017 finns det dessutom lagstöd för att landstingen ska erbjuda alla placerade barn hälsoundersökning.

Program

Under dagen går vi igenom hur samverkan mellan olika huvudmän kan se ut. Vi går även igenom lagstiftningen om att placerade barn ska erbjudas hälsoundersökningar.

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, pratar om systematiken i hälsoarbetet runt de placerade barnen.

Stefan Kling, barnläkare från Malmö, pratar om kompetensutveckling och bemötande av barnen.

Dagen leds av Kjerstin Bergman, samordnare samt Fredrik Hjulström, handläggare på SKL.

Seminariet kan följas på plats på SKL eller via webben. Alla som anmäler sig får även en länk till den inspelade webbsändningen i efterhand.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot