Planering och utformning av särskilda boendeformer, konferens

Många kommuner står inför stora investeringar i särskilda boenden.
Konferensen innehåller både framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och program för särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, teknikkrav och brandskydd.

Anmäl dig

Program

09.00–09.30

Registrering och kaffe.

09.30–09.45

Lena Micko, ordförande Sveriges kommuner och landsting inleder dagen.

09.45–10.45

Morgan Andersson, forskare Chalmers Centrum för vårdens arkitektur och Centrum för boendets arkitektur berättar om morgondagens äldreboende.

10.45–10.55

Paus.

10.55–11.30

Brandskydd för alla, Cecilia Uneram, Uneram utveckling AB.

11.30–12.00

Ekonomiskt beslutsunderlag – vad behöver politiker veta för att besluta Mikael Sanfridson, kommunalråd, Linköpings kommun.

12.00–12.45

Lunch.

12.45–13.15

Linda Larsson och Grace Gustavsson, Simrishamns kommun berättar om hur Simrishamn tog fram sitt bostadsförsörjningsprogram?

13.15–13.45

Helena Renström och Linda Wenthe, Göteborgs stad, om planer och program för särskilda boendeformer.

13.45–14.30

Helena Duske och Ulrika Stefansson, Västerås stad, om planer och program samt Välfärdsteknik.

14.30–14.50

Kaffe

14.50–15.05

Rapportpunkt, korta nyheter samt mentimeter frågor med SKL.

15.05–15.55

Friskvård och vård i samnyttjade levnadsytor med Mats Olsson, Kairos future.

15.55–16.00

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot