Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018

Boka in 2018 års presidiedagar där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

Anmäl dig

Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande? Nu kan du boka in tiden för 2018 års presidiedagar i almanackan.

Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom era ansvarsområden. Här samlar vi medverkande från SKL, berörda departement, kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring aktuella ämnen. Presidiedagarna är också ett tillfälle att träffa kollegor från hela landet.

Välkommen!

Program, dag 1

12.00

Registrering och lunch.

13.00

Kommunernas roll i det samtida och framtida samhällsbyggandet

Vesna Jovic, vd, Sveriges kommuner Kommuner och Landsting pratar om kommunernas ansvar i byggandet och förvaltandet av vår gemensamma livsmiljö är omfattande och vidsträckt. Hur ser SKL på utvecklingen framåt, och hur kan vi som organisation bidra till de bästa förutsättningarna för medlemmarna att fullfölja sina uppdrag inom området?

Aktuellt inom bygg- och bostadspolitiken

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister: Ett halvår återstår av mandatperioden. Vad har hänt inom bygg- och bostadspolitiken under de gångna åren, vad händer härnäst och vad finns det för framtida visioner?

14.30

Kaffe och samtal om det vi hört.

15.00

Att hålla i över tid – politisk förankring av långsiktiga planer

Kommunerna står inför komplexa och långsiktiga frågor med klimatförändringar, ökat byggande, ökade sociala skillnader och omställning till fossilfrihet. Inget av detta går att lösa under en mandatperiod. Hur kan man förankra långsiktiga mål och strategier över partigränser och tid utan att förlora sin politiska hemvist?

 • En översiktsplan med bred förankring
  Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun, Anna Lindh Wikblad, biträdande kommunaldirektör, Luleå kommun.
 • Ett strategiskt arbete med sikte på fossilfrihet
  Emma Berginger, kommunalråd, Lunds kommun, Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, Lunds kommun.
 • Samtal på scenen
  Niklas Nordström, Anna Lindh Wikblad, Emma Berginger och Jon Andersson samtalar med Kerstin Blom Bokliden, SKL.

18.00

Fördrink.

18.30

Middag.

Program, dag 2

08.30

Aktuellt från SKL

Ann-Sofie Eriksson, chef för sektionen för planering, säkerhet och miljö, SKL:

 • Vilka frågor inom ert område ser SKL som störst just nu
 • Vilka initiativ har SKL tagit för att stödja kommunerna
 • Vilka resultat har uppnåtts?

09.00

Pengar och politik

Kommunernas ansvar för samhällsbyggandet kräver också en stabil finansiering. Hur kan politik och förvaltning samarbeta, tydliggöra och kommunicera kring ekonomiska frågor?

 • Finansiering för framtiden
  Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL om vilken ekonomisk framtid kommunerna ser ut att stå inför och hur kommunen kan arbeta med en säker och långsiktig finansiering av sin verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet.
 • Kommunstyrelsens perspektiv på ekonomin inom samhällsbyggnadsområdet
  Carina Zachau, kommunalråd, Örkelljunga kommun.
 • Våra ekonomiska utmaningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  Andreas Sjögren, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun.

10.10

Förmiddagskaffe med diskussion.

10.35

Komma hit och stanna kvar

På förra årets presidiedagar påtalade deltagarna att rekrytering är en svår fråga för samhällsbyggnadssidan inom kommunerna idag. Vad kan kommunen göra för att rekrytera och behålla rätt kompetens? Vad kan politiken respektive för valtningen bidra med?

 • Kommunen som attraktiv arbetsgivare – vilka redskap har vi?
  Lars-Ove Brander, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL.
 • Kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadsområdet ur kommunledningens perspektiv
  Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun.
 • Rekrytera och behålla kompetens inom samhällsbyggnad
  Anna Amrén, chef för bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun.

11.50

Aktuellt inom miljöpolitiken

Per Ängquist, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet, berättar om vilka miljöpolitiska frågor som är mest aktuella just nu och vad vi kan ha att vänta oss framöver.

12.20

Lunch.

13.10

Att påverka attraktiviteten hos en plats

 • Flytta eller stanna?
  Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping om vad som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle. Går det att styra och hur påverkar det den regionala utvecklingen?
 • Handelns påverkan på samhällsplaneringen
  Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert, Svensk Handel, om hur handeln är viktig bland annat för att få rörelse och folkliv i våra orts- och stadskärnor. Hur ser villkoren ut för handeln i framtiden, och vilka förutsättningar kan kommunerna bidra med?
 • Levande orter och livfulla städer
  Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor: Föreningen Svenska stadskärnor arbetar för det man kallar levande orter och livfulla städer. Vad betyder det, och vilka redskap finns att arbeta med? Hur kan en levande stadsmiljö skapas både i den lilla orten och i den större staden?

14.50

Avslutning.

15.00

Fika att ta med.

Inbjudan och mer information om konferensen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot