Presidiedagar för räddningsnämnder

Presidiedagarna är en årlig återkommande konferens där vi lyfter strategiskt viktiga frågor inom räddningstjänsen.

Anmäl dig

Inbjudan och program: Presidiedagar för räddningsnämnder (PDF, nytt fönster)

SKL planerar för två inspirerande dagar i oktober 2017. Ni får träffa kollegor, utbyta erfarenheter, lyfta dagsaktuella frågeställningar och nya idéer. Programet kommer att möjliggöra dialog med både oss här på SKL och med berörda myndigheter och departement. SKL ser gärna att ni bjuder med chefer på ledningsnivå i räddningstjänst­organisationen eller förvaltningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot