Presidiedagar för räddningsnämnder

I oktober arrangerar SKL ett lunch-till-lunch-möte, där du som leder nämnd eller motsvarande politisk församling inom området räddningstjänst ges möjliget att träffa kollegor och diskutera strategiska frågor.

Syftet med dagarna är att utbyta erfarenheter, lyfta dagsaktuella frågeställningar och nya idéer. Programmet kommer också möjliggöra dialog med både oss här på SKL och med berörda myndigheter och departement.

Programmet publiceras senare.

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot