Presidiedagar för räddningsnämnder

Boka in den 22-23 november för två inspirerande dagar om kommunal räddningstjänst.

SKL planerar för två inspirerande dagar 22–23 november 2018 där ni som leder nämnd eller motsvarande politisk församling inom området räddningstjänst får träffas och diskutera strategiska frågor. Vi ser gärna att ni bjuder med era chefer på ledningsnivå i räddningstjänstorganisationen eller förvaltningen.

Ni får träffa kollegor, utbyta erfarenheter, lyfta aktuella frågeställningar och nya idéer. Vi planerar ett program som möjliggör till dialog med både oss här på SKL och med berörda myndigheter och departement.

Anmälan och program kommer i början av juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot