Presidiedagar för räddningsnämnder

Boka in den 5-6 februari 2019 för två inspirerande dagar om kommunal räddningstjänst.

SKL planerar för två inspirerande dagar där ni som leder nämnd eller motsvarande politisk församling inom området räddningstjänst får träffas och diskutera strategiska frågor. Vi ser gärna att ni bjuder med era chefer på ledningsnivå i räddningstjänstorganisationen eller förvaltningen.

Ni får träffa kollegor, utbyta erfarenheter, lyfta aktuella frågeställningar och nya idéer. Vi planerar ett program som möjliggör till dialog med både oss här på SKL och med berörda myndigheter och departement.

Program och anmälningslänk presenteras senare i höst.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot