Presidiekonferens för tekniska nämnder 2017

En konferens med aktuella och viktiga frågor för presidierna i tekniska nämnder/samhällsbyggnadsnämnder/gatunämnder.

Anmäl dig

Inbjudan: Presidiekonferens för tekniska nämnder 2017 (PDF, nytt fönster)

Som ordförande och vice ordförande i den nämnden fattar man avgörande beslut i frågor rörande trafik och infrastruktur. Det kan handla om drift och underhåll, trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, renhållning, planering, byggande samt omfattande infrastrukturprojekt. Denna konferens vänder sig just till presidierna i de nämnder som ansvarar för de tekniska frågorna och kommer att ge en bred översikt i det som är aktuellt just nu.

Konferensen vänder sig enbart till ordförande och vice ordförande i nämnder som ansvarar för de tekniska områdena i kommunen. Då vi tror på en konferens som ger utrymme för utbyte och diskussion så är deltagarantalet begränsat till 60 personer.

Boka in datumen i din kalender redan nu. Fullständigt program kommer efter sommaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot