Presidiekonferens för tekniska nämnder 2017

En konferens med aktuella och viktiga frågor för presidierna i tekniska nämnder/samhällsbyggnadsnämnder/gatunämnder.

Anmäl dig

Inbjudan: Presidiekonferens för tekniska nämnder 2017 (PDF, nytt fönster)

Som ordförande och vice ordförande i den tekniska nämnden fattar man avgörande beslut i frågor rörande trafik och infrastruktur. Det kan handla om drift och underhåll, trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, renhållning, planering, byggande samt omfattande infrastrukturprojekt. Denna konferens vänder sig just till presidierna i de nämnder som ansvarar för de tekniska frågorna och kommer att ge en bred översikt i det som är aktuellt just nu.

Konferensen vänder sig enbart till ordförande och vice ordförande i nämnder som ansvarar för de tekniska områdena i kommunen. Då vi tror på en konferens som ger utrymme för utbyte och diskussion så är deltagarantalet begränsat till 60 personer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot