Presidiekonferens: fullmäktiges styrning och uppföljning, Örebro

Höstens tema är fullmäktiges styrning och uppföljning. Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer samt ansvarar för uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi diskuterar även innehållet i den nya kommunallagen.

Anmäl dig

Program

Inbjudan: presidiekonferenser hösten 2017 (PDF, nytt fönster)

Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. En perfekt styrmodell som fungerade perfekt hade många kommuner och landsting önskat sig. Istället är det många som själva påtalar brister och att man inte får genomslag eller uppnår önskade effekter. Hur kan styrningen bli mer långsiktig och strategisk? Ett ökat medborgarfokus, vilka effekter får det för styrningen?

Fullmäktige ansvarar även för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning.
Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och ansvarsprövning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller regionen?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot