PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation

Varmt välkommen till en workshop där vi diskuterar, klurar, vrider och vänder på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet!

Anmäl dig

Program: PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation (PDF, nytt fönster)

Registrering och kaffe från klockan 09.00.

Syftet med dagen är att föra en dialog kring framtagning och behov av kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Dagen har särskilt fokus på dessa indikatorområden:

  • Mångsökare
  • Omvårdnadsindikatorer

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Det kommer även finnas utrymme för allmän diskussion och frågestund kring de övriga befintliga indikatorerna, förslag till nya indikatorer, deltagarnas önskemål med mera.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot