Processledning av medborgardialog-fokus på inkludering och integration

SKL bjuder in till en kostnadsfri utbildning i processledning av medborgardialog med särskilt fokus på inkludering och integration. Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment samt verktyg som kan användas som samtalsledare.

Anmäl dig

Innehåll och upplägg

Inbjudan med programinnehåll (PDF, nytt fönster)

  • Modul 1 – Uppdraget och SKLs modell
  • Modul 2 – Samtalsledarens förhållningssätt
  • Modul 3 – Samtalsledning – praktik
  • Modul 4 – Processledarens roll

Utbildningen inleds med en introduktion till inkludering och integration som komplex fråga. Därefter introduceras medborgardialog i komplexa frågor och den arbetsmodell som SKL, kommuner, erfarna samtalsledare och forskare från Uppsala Universitet tillsammans arbetat fram. 

Utbildningen fokuserar på förhållningssätt och konkreta verktyg som kan användas i olika faser av dialogmodellen. Teori och praktik illustreras med aktuella exempel och erfarenheter. De som ansvarar för processen kommer att få riktlinjer och tips om processledning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot