Propositionen om en utvecklad folkhälsopolitik, webbinarium

Välkommen till en presentation och diskussion om regeringens proposition En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.

Anmäl dig

Program

Vad betyder propositionen för kommuner, landsting och regioner? Kommer den bidra till stärkt nationell samverkan och ett bättre genomslag för folkhälsoarbetet? Förhoppningen är att propositionen leder till att folkhälsoarbetets mandat stärks, fler aktörer känner ägarskap och att hälsan blir mer jämlik.

  • Presentation av propositionen
  • Gemensam diskussion och analys

Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor och reflektera med andra deltagare via chatten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot