Dokumentation: Psykisk hälsa och arbetsliv

Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla och är ett växande problem i vårt samhälle. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och många med psykisk ohälsa lämnas utanför arbetsmarknaden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot