Psykisk hälsa och arbetsliv

Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla och är ett växande problem i vårt samhälle. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och många med psykisk ohälsa lämnas utanför arbetsmarknaden.

Anmäl dig

Hur jobbar vi tidigt för att förebygga och förhindra, och hur arbetar vi för att bättre inkludera personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Välkommen till en dag på temat Psykisk ohälsa och arbetsliv.

Program

13.00–13.30 Registrering

13.30–13.50 Inledning – vad är psykisk ohälsa?

Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor SKL.

13.50–14.20 Stöd till chefer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Lunds universitet har utvecklat ett kunskaps- och rehabiliteringsstöd till chefer som just
nu utvärderas. Annika Lexén, doktor i medicinsk vetenskap, Lunds universitet.

14.20–14.50 Använd kompetensen rätt

Vem gör vad i kommunala verksamheter, och kan vi tänka nytt så att fler ges möjlighet
att dela på jobben? Maria Cederskär, HR-strateg Örebro kommun.

14.50–15.30 Mångfald på arbetsplatsen

Hur gör vi för att skapa ett hållbart arbetsliv som passar för fler? Representanter från näringslivet och ideell sektor. Pia Torstensson Telenor, Anna Samuelsson IKEA, Anna Norrman Riksförbundet Attention.

15.30–16.00 Paus med kaffe

16.00–16.20 Fler vägar in – breddad rekrytering

Att lösa kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom avlastande tjänster. Pågående ESF-projekt hos SKL. Christin Granberg-Norberg, utredare SKL.

16.20–16.50 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro

Sedan 2011 har andelen sjukfall i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent. Som arbetsgivare är det viktigt att agera tidigt. Hur ser sjukfrånvaromönstren på arbetsplatser ut, vilka riskfaktorer finns och vad kan du som arbetsgivare göra för att minska sjukfrånvaron och hålla den på en låg och stabil nivå? Rickard Bracken, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa.

16.50–17.20 Från bidrag till arbete – vad gjorde det möjligt?

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som gått från bidrag till egen försörjning
och ”riktiga jobb” – vilka faktorer var stödjande? Ambassadörer från riksförbundet Hjärnkoll.

17.20–17.30 Avslut

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot