Regionala konferenser om framtidens utmaningar (Umeå)

SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och utveckling presenteras och där du får möjlighet att diskutera lösningar och utmaningar tillsammans med kollegor i regionen.

Anmäl dig

Program regionala konferenser om framtidens utmaningar

Välfärden står inför en rad stora utmaningar:

  • Hur ska vi klara välfärdsuppdraget när skatteunderlaget inte räcker till de krav som den demografiska utvecklingen ställer?
  • Hur kan vi bli mer attraktiva som arbetsgivare för den yngre generationen så att vi klarar framtidens rekryteringsbehov?
  • Och hur kan vi bättre samverka för att möta alla dessa utmaningar?

Vår uppgift är att fortsätta göra en bra välfärd ännu bättre. Därför bjuder SKL in till regionala framtidskonferenser som ska ge kunskap, insikt och inspiration kring utmaningar och möjligheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot