Regional träff för näringslivsfrågor

SKL bjuder in till en heldagsträff för att diskutera regionala näringslivsfrågor. Vid detta första möte för regionala näringslivsutvecklare delar vi erfarenheter av arbetet med det regionala innovationsfrämjande systemet och tar också del av resultaten från två olika forskningsprojekt.

Anmäl dig

Huvudsyftet för detta första möte är att vi delar med oss till varandra om vad som är de viktigaste frågorna för er just nu när det gäller näringslivsutveckling. Vi avslutar dagen med att diskutera om det finns behov och i så fall former för återkommande möten för er som arbetar med näringslivsfrågor regionalt.

Program

09.30–10.30

Fika

10.00–12.00

Välkommen och presentation av SKL:s arbete med näringsslivsfrågor

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef SKL.

Aktuellt i regionerna på näringslivsområdet

Alla.

Innovationsfrämjande system - hur kan det utvecklas i vår region?

Spännande och viktiga innovationsmiljöer finns i samtliga Sveriges regioner. Vi diskuterar dessa miljöers roll och plats i det regionala utvecklingsuppdraget – utmaningar och möjligheter.

  • Tillväxtanalys redovisar preliminära resultat från studien ” Hur kan staten bidra
    till innovation i nya och små företag genom inkubatorer?”
    Lars Bager-Sjögren och Ida Knudsen, Tillväxtanalys.
  • iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som vill bidra till
    samverkan mellan innovationsmiljöer och regioner
    Catarina Berglund, Automation Region.
  • SISP – vi träffar ny VD, Kajsa Hedberg, och tar del av deras tankar om framtiden.
  • Erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi ytterligare kan stärka
    innovationsfrämjande och kopplingen till näringslivets utveckling.

Nya jobb efter kris – Individuell och regional omställning

I en ny forskningrapport beskrivs en god omställningsförmåga på individnivå, men att
den regionala omställningsförmågan inte givits tillräckligt med uppmärksamhet och
stöd. Resultaten i forskningsrapport beskrivs och vi diskuterar gemensamt utmaningar och möjligheter för regionerna utifrån bl a arbetet med smart specialisering.
Rikard Eriksson, Professor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet

12.00–13.00

Lunch

13.00–15.30

Betydelsen av lokal finansiell infrastruktur

Redovisning av forskningsprojekt på KTH/CEFIN om betydelsen av lokal finansiell
infrastruktur för möjligheterna att bedriva företagsamhet i olika delar av landet. I
projektet beräknas och analyseras en stor mängd data/statistik om befolkning och
företag och hur lokala bankers närvaro påverkat/bidragit till regional tillväxt i Sverige de
senaste 15 åren.
Professor Björn Berggren och Cynthia Ho Sin Tian, KTH.

Fika

Diskussion
Vi diskuterar kring behov och former för en mötesplats för regionala näringslivsfrågor

15.30

Dagen avslutas

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot