Regional utveckling 2018

För tredje året i rad arrangerar SKL, SCB och Tillväxtverket en konferens om regional utveckling. Syftet är att presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning.

Anmäl dig

En viktig pusselbit i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det faktiskt ser ut i regionen. Detta kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser som bryts ned, förklaras och förstås regionalt. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga att fånga upp i det regionala utvecklingsarbetet.

Dagen kommer att kretsa kring urbaniseringens och demografins geografiska avtryck i Sveriges kommuner och regioner och om hur värderingar och delaktighet i samhället påverkar förutsättningar för regional utveckling.

Konferensen avslutas med mingel för dig som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och planera framtida samarbeten.

Moderator för dagen är Ulf Johansson, Sweco.

Program med talarpresentation (PDF, nytt fönster)

Program

Förmiddagstema: Regional utveckling och den demografiska geografin

9.00–9.30

Registrering och kaffe.

9.30–9.45

Välkommen!

9.45–10.15

Regional tillväxt, Wolfgang Pichler, Tillväxtverket.

10.15–10.30

State of the Nordic Regions 2018, Kjell Nilsson, Nordregio.

10.30–11.00

Från Tyskland till Finland på 150 år, Linus Garp, SCB.

11.00–11.30

Vad har hänt med urbaniseringen mellan 2010–2016? Stefan Svanström, SCB.

11.30–12.00

Samtal om Sveriges demografiska och regionala utveckling, Wolfgang Pichler, Tillväxtverket, Peter Möller, Region Dalarna, Kjell Nilsson,  Nordregio och Annika Wallenskog, SKL.

12.00–13.00

Lunch.

Eftermiddagstema: Fem perspektiv på delaktighet i samhället

13.00–13.40

World Values Survey: Sverige, extremt men samtidigt lagom – hur hänger det ihop? Docent Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare för World Values Survey.

13.40–14.10

Tillit och socialt kapital och effekter på entreprenörskap, Jan Torége, SKL.

14.10–14.40 

Att mäta effekter av samhällsentreprenörskap och relationen till BRP+, Lovisa Högberg, Mittuniversitetet.

14.40–15.00

Att skapa livskvalitet och hållbar utveckling i regionerna Johanna Georgi, BRP+projektet, Tillväxtverket.

15.00–15.30

Eftermiddagskaffe.

15.30–16.00

Jämställd regional utveckling, Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet.

16.00–16.30

Regional utvecklingspolitik som politikområde – förutsättningar och begränsningar, Anders Lidström, Umeå universitet.

16.30–17.00

Samtal om delaktighet i samhället och effekter på regional utveckling, Per Sandgren, Arena för Tillväxt, Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier, Anders Lidström, Umeå universitet , Anna Hövenmark, SKL och Dag Hultefors, Region Halland.

17.00–18.00

Samtal och mingel.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot