Dokumentation: Regional utveckling 2019

Tema för årets konferens var "Regioner och Europa" där vi försökte fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Konferensen arrangerades i samarbete med SCB och Tillväxtverket.

Presentationer

Alla presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

How are regions in Sweden performing from an international perspective?
Joaquim Oliveira Martins is Deputy-Director at OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities.

Regional tillväxt mot alla odds
Markus Grillitch, Lunds Universitet.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018
Wolfgang Pichler, Tillväxtverket.

Flyttar EU-medborgare till Sverige för att arbeta?
Tomas Johansson, SCB, Befolkningsstatistiker.

Agenda 2030 i ett svenskt och globalt perspektiv
Viveka Palm, Biträdande avd. chef på SCB och adjungerad professor på KTH.

Regionalisering i Sverige – EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium
Brita Hermelin, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och professor i kulturgeografi, Linköpings universitet.

ESPON: Towards a European Territorial Reference Framework.
Kai Böhme, Spatial Foresight.

Regionens roll
Göran Hallin, Kontigo.

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot