Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Anmäl dig

Innehåll

  • Lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering, bland annat var regleras rehabilitering och vilka är parterna?
  • Ersättningar enligt sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken och kollektivavtal.
  • Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord rehabilitering.
  • Funktionsnedsättning, sjukdom, diskriminering – hur hänger det ihop?

Kursen består i huvudsak av föreläsningar med inslag av grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.

Föreläsare

Katarina Bergström, arbetsrättsjurist och Ann - Charlotte Ohlsson, förhandlare. Båda från Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för arbetsgivar politik.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen. Vid eventuella ön skemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot