Remisskonferens om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

SKL arrangerar en remisskonferens om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende den 23 februari i Stockholm. Den 15 januari 2018 lämnade utredaren sitt betänkande med olika förslag för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Du kan också följa konferensen via webben.

Anmäl dig

Innehåll

Den 15 januari 2018 lämnade utredaren sitt betänkande Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) med olika förslag för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Utredningens förslag kommer att få stora konsekvenser för kommunerna. Även landstingen och regionerna berörs till viss del.

En förteckning över remissinstanserna hittar du i länken nedan.  Betänkandet har skickats på remiss och sista svarsdag är den 15 maj 2018. Samtliga kommuner och landsting/regioner har dock möjlighet att lämna in svar på eget initiativ. 

Förteckning över remissinstanser

Datum och plats

Fredagen den 23 februari 2018 i SKL:s lokaler i Stockholm.
Registrering och kaffe från kl. 09.30. Remisskonferensen pågår 10.00 - 15.00.

Remisskonferensen erbjuds även via webben. Webbsändningen avslutas kl. 13.15.

Program

09.30 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.55

Presentation av utredningens förslag
Presentation av utredningen Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddag boende ( SOU 2017:112).

10.55 - 11.05

Paus

11.05 - 12.00

Ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag
Jonathan Fransson, ekonom, avdelningen för ekonomi och styrning, SKL.

Juridiska konsekvenser av utredningens förslag
Ylva Lindblom, förbundsjurist och SKL:s expert i utredningen.

12.00 - 12.45

Lunch

12.45 - 13.15

Andra eventuella konsekvenser av förslagen
Ylva Lindblom, förbundsjurist och SKL:s expert i utredningen och Jenny Norén, handläggare och särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor.


 

Här avslutas webbsändningen

 

13.15 - 13.40

Gruppdiskussioner

13.40 - 14.00

Fika

14.00 - 15.00

Gemensam diskussion om utredningens förslag

 

Anmälan

Antalet deltagare på plats är begränsat. Vid många anmälningar och kö kommer ett urval att göras efter sista anmälningsdag då antalet anmälda från samma arbetsgivare kommer att begränsas. Vi kommer då också att prioritera de kommuner och landsting/regioner som är remissinstanser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot