Remisskonferens, Räddningstjänstutredningen

SKL bjuder in till remisskonferens där vi diskuterar och analyserar förslagen i 2017 års räddningstjänstutredning.

Anmäl dig

2017 års räddningstjänstutredning syftar till att skapa en effektivare kommunal räddningstjänst. Den berör på många sätt kommunerna och den kommunala räddningstjänsten och får direkt påverkan på verksamheten.

SKL ska ta fram ett remissvar som på ett balanserat och konstruktivt sätt lyfter fram och problematiserar förslagen och dess effekter. Vår strävan är att de lösningar som slutligen genomförs bidrar till en positiv utveckling inom området skydd mot olyckor. Vid remisskonferensen vill vi sprida kunskap om utredningens förslag och i dialog arbeta fram underlag för hur SKL och andra aktörer kan bemöta förslagen.

Program publiceras inom kort

Ett detaljerat program för dagen kommer att publiceras här i slutet av juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot