Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Revisionsdialog - inriktning grundläggande granskning, Falun

Under dagen går vi igenom och diskuterar den grundläggande granskningens syfte och upplägg. Vi tar upp riskanalys och projektplanering, dialog med styrelse och nämnder, andra granskningsmetoder samt dokumentation och rapportering.

Anmäl dig

Program

Inbjudan: Revisionsdialog med inriktning på grundläggande granskning (PDF, nytt fönster)

Nu pågår ett utvecklingsarbete för att förtydliga och stärka den grundläggande granskningen. Det gör vi genom att fördjupa innebörd och arbetssätt och ge stöd till revisorer och sakkunniga i arbetet. En skrift som kompletterar God revisionssed har getts ut under hösten 2016 och nu erbjuder vi också en Revisionsdialog med inriktning på den grundläggande granskningen.

Revisionsdialogen kommer också att behandla aktuella frågor som:

  • Revisorernas kommunikation – främst med fullmäktige och medborgarna.
  • Upphandling av revisionstjänster – med kvalitet i fokus!
  • God revisionssed 2018 – era inspel till förändringar/förbättringar.

Välkommen!
Anna Eklöf, Lotta Ricklander och Karin Tengdelius

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot