Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys, Alvesta 

SKL går igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen. Vi genomför också ett arbetspass om lekmannarevision i kommunala företag samt får besök av en gäst som talar om mål- och resultatstyrning i kommunal verksamhet.

Anmäl dig

Program

SKL har under det senaste året genomfört ett utvecklingsarbete för att förtydliga och stärka revisorernas riskanalys. Resultatet presenteras i en ny skrift Riskanalys i kommunal revision.

  • Under förmiddagen ägnar vi oss åt revisorernas riskanalys.
  • Under eftermiddagen gör vi en fördjupning i lekmannarevision samt får besök av en gäst som talar om olika styrmodeller i kommunal verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot