Revisionskonferens för landsting och regioner 2017

Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med SKL, bjuder in till konferens för revisorer i landsting och regioner. Inbjudan vänder sig också till presidierna i landstings- och regionfullmäktige. Vi hoppas
och tror att det ska bli två givande dagar.

Anmäl dig

Program

Programinnehåll: Revisionskonferens augusti 2017 (PDF, nytt fönster)

Årets konferens kommer bland annat att innehålla föreläsning av:

  • Hans Karlsson avdelningschef Vård och omsorg SKL,
  • Annika Wallenskog chefsekonom SKL,
  • HG Wessberg Sveriges ledamot av Europeiska revisionsrätten, samt
  • Stefan Holm olympisk mästare och inomhusvärldsmästare i höjdhopp.

Vi kommer också att arbeta med God revisionssed 2018.

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot