Riv murarna bygg nära vård tillsammans, konferens

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Du bjuds in till en dag där vi sätter fokus på den omställning som svensk hälso- och sjukvård behöver göra för att kunna möta patientens behov och framtidens utmaningar.

Anmäl dig

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKL:s roll i arbetet är att stödja och synliggöra kommunernas och landstingens/regionernas arbete.

För att lyckas att forma en nära vård behöver vi riva murarna och skapa broar mellan aktörer, där vi oavsett profession har förutsättningar för att göra det lilla extra och vara säkra på att nästa kollega tar emot stafettpinnen tryggt och säkert. Organisatoriska gränser ska inte få vara ett hinder för att ge bästa möjliga vård. Det handlar om att byta fokus från organisation till relation.

Program

09.00–10.00

Registrering och kaffe

10.00–10.15

Samtal i mörkret med Anna och Ulf

Anna Bergholtz är journalisten, moderatorn och föreläsaren som brinner för mångfald och inkludering. Hon har lång erfarenhet från sjukvården. 3 år gammal fick hon barnreumatism och i vuxen ålder förlorade hon synen.

Ulf Nordqvist sångare och blind krögare, driver Svartklubben där mat och musik serveras i mörkret. Ulf förmedlar i ord och ton det som sker längs livets vägar. Anna och Ulf modererar och leder oss genom dagen.

10.15–11.00

Riv murarna bygg Nära vård tillsammans

Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL, ST-läkare i Allmänmedicin. Hur skapar vi större möjligheter till att omställningen mot nära vård där patients behov och upplevelser styr vårt sätt att arbeta och organiseras oss? Primärvården är basen i en nära vård, men samverkan mellan vårdens alla parter är avgörande både för patientens upplevelse och vårdens resultat.

11.00–11.30

Wellbeing in South Karelia

Katri Länsivuori, projektledare, Södra Karelen i Finland har utvecklat nya former av hälsotjänster för befolkningen. Traditionella hälsocenter har ersatts av ”wellbeing centres” som tydligt utgår från människornas behov och befolkningens struktur och behov av stöd och tillgänglighet (presentationen sker på engelska).

11.30–12.00

Framtidens primärvård finns redan i Borgholm!

Åke Åkesson, specialist i Allmänmedicin, verksamhetschef på Borgholms Hälsocentral. Carola Lönnqvist, Distriktssköterska Borgholms kommun.

Här har de utvecklat en ny arbetsmodell för nära vård för de människor som har mest behov. Landstingets medarbetare har med "Hemsjukhuset" utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och kommun skapat en tryggare och säkrare vårdsituation för dessa patienter.

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.30

Designing the invisible

Josina Vink; designer och forskare inom transformation av hälso- och sjukvårds system. Med sin utgångspunkt i sin forskning ges exempel från både från Sverige men också internationellt, om hur förändring är möjlig genom innovation och tjänstedesign (presentationen sker på engelska).

13.30–14.00

På gång i Dalarna

Träffa Jenny Norén en ”bok” i det levande biblioteket, hur är det att vara ”bok” och dela med sig av sina egenupplevda erfarenheter av vården. Victoria Lindmo som är utvecklingsledare och samordnare för en mer personcentrerad vård berättar hur Dalarna har tagit sig an utmaningen med att försöka styra mot en mer personcentrerad vård. Åsa Hansson chef för utvecklingsavdelningen berättar om hur ledarskapet genomsyrar arbetet mot en mer personcentrerad vård där tillit och dialog är grundpelare.

14.00–14.40

Hälsostaden Ängelholm

Carl-Johan Robertz, förvaltningschef för Hälsostaden Ängelholm i Region Skåne. Det startade som ett pilotprojekt 2013 mellan Ängelholms sjukhus, primärvården och Ängelholms kommun men har nu blivit en permanent verksamhet. Verksamheten skall ge medborgarna gränslös vård och omsorg genom att öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus. Inom Hälsostaden arbetar 600 medarbetare från både sjukhus, primärvård och kommun.

14.40–15.00 Fika

15.00–15.30

Hur styr vi och skapar förutsättning mot en Nära vård

Emma Spak, leder ett samtal med inbjudna gäster.

15.30 Avslut

15.30 Den digitala konferensen startar

Digital konferens samma dag

För dig som inte har möjlighet att delta fysiskt på konferensen erbjuds en digital konferens samma dag klockan 15.30–17.00 där du får möjlighet att möta några av föredragshållarna och deltagare på konferensen. Det blir helt enkelt ett koncentrat av den fysiska konferensens innehåll med möjlighet att ställa frågor och diskutera online.

Anmäl dig till webbsändningen genom anmälningsknappen ovan.

Program digital konferens

15.30 Välkommen

  • Summering av dagen
  • Framtidens primärvård finns redan i Borgholm
  • Wellbeing in South Karelia
  • Diskussion
  • På G i Dalarna
  • Ängelholm Hälsostaden
  • Diskussion
  • Designing the invisible
  • Nästa steg för Nära vård

17.00 Avslut

Den digitala konferensen gästas av deltagare från dagens konferens och det kommer ges möjlighet till diskussion och chat med oss i direktsändning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot