Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.

Anmäl dig

Vi kommer att få höra experterna, kreatörerna, motståndarna och de som arbetar i kommuner där det just nu pågår avancerade försök med att effektivisera med ny teknik.

Du kan delta på plats i Stockholm eller via webben.

Program

08:30 Kaffe och smörgås

09.00 Välkomna och introduktion till dagen
Agneta Aldor, handläggare SKL och Karin Falck, projektledare SKL sätter några begrepp för dagen på kartan.

09.15 Automatisering inom välfärden
Maja Fjaestad, statssekreterare berättar om regeringens syn på automatisering inom välfärdsområdet.

09.30 Behovet av att tänka nytt. Det är inte i första hand pengarna som saknas – utan tillgången på kvalificerad bemanning inom välfärdssektorn.
Chefsekonom Annika Wallenskog SKL presenterar en framtidsbild där behovet av nya lösningar är stort. Vilken roll kan automatisering spela?

09.40 En mänskligare välfärd med artificiell intelligens, är det möjligt?
Den svenska välfärden är under press. För att den ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar och arbetssätt, men hur lyckas vi ställa om offentlig sektor? Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens.

I många andra länder används artificiell intelligens (AI) bland annat för att dra ner på administration till förmån för välfärdens kärnuppgifter eller för att erbjuda individanpassade behandlingar. Men hur genomför vi dessa förändringar inom svensk välfärdssektor? Göran Lindsjö, AI-rådgivare och inspirationsföreläsare.

10.40 Paus med kaffe

11.00 Robotteknik för vård och omsorg
Vart befinner sig utvecklingen av robotar för vård och omsorg? Vad händer i Japan, USA och andra delar av världen? Robotdalen har sedan 15 år arbetat med att utveckla och implementera tekniska lösningar i vården och omsorgen.

Vad kan vi göra för att påskynda arbetet med att nyttja de möjligheter som robottekniken innebär. Adam Hagman, affärsutvecklare Hälsorobotik.

12.00 Lunch

13.00 Automatisering inom socialtjänsten - juridiska hinder och möjligheter
Manólis Nymark, jurist. Att påbörja ett förändringsarbete inom välfärden i riktning mer automatisering innebär också nya juridiska hänsyn. Den nya dataskyddsförordningen tar större hänsyn än personuppgiftslagen till automatisering och profilering. Å andra sidan är våra svenska registerförfattningar inom vård och omsorg inte alls anpassade till detta. Hur går det ihop? Vad gäller förautomatiserade beslut inom offentlig förvaltning? Vad är egentligen tillåtet?

13.45 Att automatisera ekonomiskt bistånd – Norrtäljeexemplet
Föregångaren Trelleborg har både kritiserats och prisats för införandet av "roboten" inom försörjningsstöd. Hur bedriver man automatsieringsomställningen i en sektor som är så starkt förknippad med det personliga mötet? Annica Blomsten, socialchef i Norrtälje kommun genomför nu en stor omställning i Norrtälje kommun. Vad ser hon som nycklarna till framgång?

14.30 Kaffe

14.45 Automatiserar beroendevård – fungerar det?
Anna Widéen, enhetschef och Jenny Westerin, behandlingsassistent berättar om Motalas erfarenheter av att använda Previct, ett digitaliserat screeningverktyg som säger sig kunna predicera återfall för alkoholister. Hur ser deras erfarenheter ut efter att ha använt verktyget i snart två år?

15.30 Automatisering – hot eller möjlighet
Avslutande paneldiskussion med Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, Anneli Hagberg, Enhetschef/välfärdspolitisk strateg Vision, Anna Widéen, enhetschef Motala samt Annica Blomsten, socialchef Norrtälje, om automatiseringen inom socialtjänsten. Även plats för publiken att ställa frågor och delta.

16.00 Summering och avslut

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot