Sakernas internet - skapar möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad

Varje dag ansluts fem miljoner nya saker till internet. Alla dessa uppkopplade saker kommer att påverka vår vardag radikalt. Denna revolution skapar också nya möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad

Anmäl dig

Program: Sakernas internet - skapar möjligheter för välfärden och samhällsbyggnad (PDF, nytt fönster)

Ett webbsänt seminariet där vi tittar närmare på vad sakernas internet är och vilka möjligheter det skapar för svensk välfärd och samhällsbyggnad.

Innehåll på seminariet

  • Sakernas internet - möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad - Malin Annergård, SKL
  • Ökad trygghet med flexibel hemtjänst - Ingrid Thylin, avdelningen för samhällsutveckling,
    Skellefteå kommun
  • Panelsamtal med Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige, Felix Krause, programansvarig, tillväxt och samhällsbyggnad, SKL och Ingrid Thylin, avdelningschef för samhällsutveckling, Skellefteå kommun.

Moderator är Åsa Zetterberg, sektionschef, Avdelningen för digitalisering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot