Säkra städer

En konferens om hur städer kan organisera och styra arbetet med trygghet och säkerhet

Anmäl dig

Inbjudan: Säkra städer (PDF, nytt fönster)

Trygghet och säkerhet har sällan varit så högt uppe på den politiska agendan som nu. Våldsbejakande extremism, terrorism, gängbrottslighet, otillåten påverkan, hot och våld, cyberhot, klimatförändringar, försämrat säkerhetspolitiskt läge. Listan på säkerhetsutmaningar kan göras lång. Många städer ser nu ett behov av att vidareutveckla sitt arbete med trygghet och säkerhet. Här ingår bl.a. krisberedskap, brottsförebyggande, olycksförebyggande, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd.

SKL arrangerar nu en konferens om hur städer kan organisera och styra arbetet med trygghet och säkerhet. I samband med konferensen lanserar SKL en ny skrift om hur Haninge, Karlstad, Örebro, Borås och Kristianstad arbetar med att skapa säkra städer. Exempel på frågeställningar är:

  • Hur kan politiken styra ett brett säkerhetsarbete?
  • Ska säkerhetsarbetet vara centraliserat eller decentraliserat?
  • Kan man organisera en stads säkerhetsarbete i ett kommunalförbund?
  • Hur organiserar man effektiv samverkan?

Bland talarna på konferensen finns:

  • Åke Jacobsson, seniorkonsult Prospero, f.d. stadsdirektör Göteborgs stad
  • Peder Englund, chef Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad
  • Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen, Räddningstjänsten Karlstadsregionen
  • Mats Brantsberg, säkerhetschef, Örebro kommun
  • Bo Jensen, säkerhetsstrateg, Haninge kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot