Seminarie om brukarinflytande

Den 14 november arrangerar SKL ett halvdagsseminarie för dig som leder verksamhet inom funktionshinderområdet med fokus på brukarinflytande. Seminariet kan ses antingen på plats i Stockholm eller via webb.

Anmäl dig

Här anmäler du dig till seminariet om brukarinflytande den 14 november. Du kan även anmäla dig till seminariet om personlig assistans den 6 november, eller välja att gå på båda konferenserna.

Anmälan till seminarie om personlig assistans 6 november

Kostnad

Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms för deltagande på plats. 750 kronor exklusive moms för deltagande via webbsändning.

Brukarinflytande 14 november

Eva Flygare Wallén PhD och leg barnsjuksköterska, Karolinska Institutet.

Berättar om sin forskning kring ojämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning och hur vi kan arbeta för en bättre hälsa för denna målgrupp.

Anna Persson enhetschef Botkyrka kommun, som blev utsedd till årets LSS-kommun 2016 och som också deltar i Socialstyrelsens utbildningsfilmer kring Kognitivt stöd. Berättar hur de arbetar kring inflytande på olika sätt.

SKL presenterar även sin nationella brukarundersökning och diskuterar hur man kan jobba med resultatet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot