Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

SKL bjuder in till ett seminarium för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.

Anmäl dig

Hur rustar man en arbetsplats för att möta kompetensförsörjningsbehoven, rekrytera människor som är nya på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utveckla och behålla de medarbetare man har?

Aina Bigestans, universitetslektor från Stockholms universitet, bjuder in till diskussion av dessa frågor vid redovisningen av en uppföljningsstudie som gjorts på uppdrag av VO-college. Studien är baserad på besök och intervjuer med språkombud, enhetschefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i äldreomsorgen i olika delar av landet.

Syftet är att språkombud, som tagits fram för att användas i äldreomsorgen, ska kunna användas av fler yrkesgrupper, bland annat inom hälso-och sjukvården. Arbetet skedde inom ramen för projektet Vägar till jobb –ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden, som under 2018 beviljades främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Projektet var ett samarbete mellan SKL, Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Svenska kommunalarbetareförbundet, Sveriges läkarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot