Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder

SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till två halvdagskonferenser tillsammans med Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder.

Anmäl dig

OBS! Ändrad lokal från Stora Hörsalen plan 12 till Torget plan 6.

Innehåll på konferensen

Block 1, 09.30-12.00

Vilket ledarskap behövs för att förebygga sexuella trakasserier?

#Metoo visar hur omfattande problemet med sexuella trakasserier är i arbetslivet och hur viktigt det är att arbeta främjande och förebyggande för att inte någon ska drabbas. Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen är tydliga med att ett sådant arbete ska ske kontinuerligt. Som arbetsgivarrepresentant i kommuner och regioner har du en viktig roll i det här arbetet.

Sveriges Kommuner och Landsting har bjudit in Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen till ett strategiskt samtal om att arbeta främjande och förebyggande för att motverka sexuella trakasserier och trakasserier på arbetsplatsen.

Diskrimineringsombudsmannens och Arbetsmiljöverkets gemensamma arbete för att motverka sexuella trakasserier och trakasserier och innehåller inslag av diskussionspunkter och interaktivitet. Den delen av konferensen förutsätter ett deltagande på plats och kommer inte att websändas.

Block 2, 13.00-16.00 (även via webben)

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

Efter att bestämmelserna om aktiva åtgärder skärptes i januari 2017 har arbetsgivare i kommuner och regioner signalerat att de behöver mer kunskap om vad de nya bestämmelserna innebär och vägledning för hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas.

Sveriges Kommuner och Landsting har bjudit in Diskrimineringsombudsmannen till en halvdags konferens om vad lagstiftningen innebär, hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas samt vad som skiljer arbetet med aktiva åtgärder från det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Diskrimineringsombudsmannen kommer också under konferensen att redovisa resultaten på den tillsyn som under 2018 riktades mot kommuner och landsting avseende riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen. Uppföljning av tillsynen planeras under 2019.

Den här delen av konferensen kommer att finnas tillgänglig för webbsändning.

Föreläsare

Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen

Information

  • Deltagande på plats: I priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt dokumentation.
  • Förmiddagskaffe serveras från kl 09.00.
  • Deltagande via webben är mellan kl 13.00-16.00 (Block 2).
  • Din konferensanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.
  • Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter att konferensen har ägt rum.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälningar.
  • Vid eventuella önskemål om logi i samband med konferensen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lina Cronebäck
    ArbetsrättsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot