Dokumentation: Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder

SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjöd in Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen till ett strategiskt samtal om att arbeta främjande och förebyggande för att motverka sexuella trakasserier och trakasserier på arbetsplatsen.

Vilket ledarskap behövs för att förebygga sexuella trakasserier?

#Metoo visar hur omfattande problemet med sexuella trakasserier är i arbetslivet och hur viktigt det är att arbeta främjande och förebyggande för att inte någon ska drabbas. Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen är tydliga med att ett sådant arbete ska ske kontinuerligt. Som arbetsgivarrepresentant i kommuner och regioner har du en viktig roll i det här arbetet.

Föreläsare

  • Hanna Wilson, Diskrimineringsombudsmannen.
  • Zdravka Zulj, Diskrimineringsombudsmannen.
  • Ulrich Stoetzer, Arbetsmiljöverket.

Informationsansvarig

  • Lina Cronebäck
    Arbetsrättsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot