Skattedag 2018

På Skattedagen får du aktuell och viktig information om föreslagna förändringar, pågående utredningar, domstolsavgöranden med mera. Frågor med särskilt fokus på det som är av vikt för kommuner, landsting och regioner. 

Anmäl dig

Skattedagen innehåller bland annat

  • Ränteavdragsbegränsningar. Vilka nya regler för företagssektorn föreslår regeringen? Vilka effekter får förslaget för bland annat bostadsbolagen? SABO medverkar.
  • Har regeringen lyssnat på kritiken från remissinstanserna? Regeringens proposition väntas i april 2018.
  • Läget i pågående processer avseende ränteavdrag på interna lån? Skatteverket medverkar.
  • Aktuellt inom momsområdet. Vad händer med EU-kommissionens förändringsarbete av momssystemet som påbörjades 2010?
  • Aktuella domar, förhandsbesked och ställningstagande från Skatteverket och mycket mer!

Medverkande

Inbjudna föreläsare från Skatteverket och SABO samt från SKL - Jeanette Fored, skatteexpert på avdelningen för juridik och Robert Heed, ekonomi på avdelningen för ekonomi och styrning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot