SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning som politisk ledning. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

Anmäl dig

Program

Inskrivning och kaffe från kl. 8.30. Programmet startar 9.30. Moderator: Anders Fredriksson

Inledning

Per-Arne Andersson och Agneta Jöhnk, SKL

Förskolans kompetensförsörjning – en nationell utblick

Anna Tornberg och Bodil Umegård, SKL

Förskolans kompetensförsörjning – inspiration från forskning och praktik

Christian Eidevald, Utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet

En förskoleorganisation med kvalitet, kompetens och likvärdighet i fokus

Ana Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad

Så använder vi kompetensen i förskolan

Annika Lovén Samuelsson, enhetschef för förskolan, och Jessica Fogelblad, förskolechef, Kungsbacka kommun. Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan, Hudiksvalls kommun

Likvärdig förskola – så skapar vi förutsättningar för förskolans kvalitet i hela kommunen

Zandra Ahkoila, verksamhetschef för förskolan i Örebro kommun och Elisabeth Englund, verksamhetschef för förskolan i Krokoms kommun

Så gör vi barnskötaryrket mer attraktivt

Lokala exempel från bland annat Halmstad kommun

Lokala programråd bidrar till ökad kvalitet på barn- och fritidsprogrammet

Johan Pellberg, undervisningsråd Skolverket och Ulrika Åkerlind, arbetslagssamordnare för barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium.

Hur får vi fler vägar till förskollärarexamen, paneldiskussion

Anders J Persson, Södertörns högskola och ledamot i Lärarutbildningskonventet, Kenneth Nilsson, vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor. Fler deltagare tillkommer.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot