SKL:s Kulturkonferens 2019

Sveriges Kommuner och Landstings kulturpolitiska konferens genomförs 2019 i samarbete med Halmstad kommun och Region Halland. Konferensen kommer att äga rum i Halmstad på kulturhuset Najaden den 16-17 oktober.

Anmäl dig

Under SKL:s kulturkonferens 2019 undersöker vi på vilka sätt kommuner, regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja konst och kultur lokalt.

Under kvällen den 15 oktober har du möjlighet att få en smygkik på Hallands konstmuseum som öppnar under senhösten 2019 efter en omfattande om- och tillbyggnad.

Presentera ert eget arbete på konferensen

Anmälan och inbjudan, SKL:s kulturkonferens 2019

Under årets piazza är vi särskilt intresserade av lärdomar från initiativ och verksamheter som tar sig an demografiska, geografiska och strukturella utmaningar. Presentationer kan göras muntligen, i workshopform eller som poster. Lämna in ditt förslag genom att klicka på anmälnings- och inbjudningslänken. Där hittar du också mer information om logi och om de spännande studiebesök som Halmstad kommun och Region Halland anordnar den 17 oktober.

Väl mött i Halmstad!

Hallands konstmuseum

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot