Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Skolan och Dataskyddsförordningen

Vad innebär kommande Dataskyddsförordning för skolan och de it-tjänster skolan använder? Vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med dagens lagstiftning och vad behöver göras för att uppfylla de krav som finns idag och de som kommer i och med den nya förordningen? Många är frågorna och alla har vi inte svar på ännu, men under det här webbinariet förklarar vi bland annat olika begrepp, diskuterar lagstöd och den registrerades rättigheter samt konkretiserar de skyldigheter och ansvar skolan har.

Program

Dataskyddsförordningen – de viktigaste skillnaderna jämfört med dagens lagstiftning.
En summering av de viktigaste skillnaderna för skolan. Vi reder ut några olika begrepp för att sedan bland annat diskutera följande specifika områden lite mer:

 • Lagstöd för personuppgiftsbehandling
  Vilka grunder för behandling finns, resonemang kring de registrerades rättigheter, när det är relevant med samtycke etc.
 • Skyldigheter
  Register, konsekvensbedömningar, incidentrapporter osv.
 • Avtalen med it-leverantörerna
  Avtalens innehåll utifrån Dataskyddsförordningen, överföring till 3:e land, Privacy Shield, leverantörens utökade ansvar, hur man gör med befintliga avtal etc.
 • Krav och ansvar som informationsägare
  Vad behöver personalen som användare av it-tjänsterna veta och göra när det gäller den information som finns i it-tjänsterna etc.

Under webbinariets gång tar vi även emot frågor från de som följer oss.

Deltagare

Sarah Arlebrink, jurist Göteborgs stad och Staffan Wikell, jurist SKL

Samtalsledare:

Johanna Karlén, projektledare, avdelningen för digitalisering, SKL

Följ webbinariet här

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot