Skolriksdag 2017 - mötesplatsen för dig som leder och styr skolan

Är du politiker, ledande tjänsteman, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

Ungdomar i skolmiljö
Anmäl dig

För att utveckla skolan krävs fokus på det som gör skillnad på riktigt. Det handlar om långsiktighet, samarbete, ledarskap och undervisningen i klassrummet. På Skolriksdagen inspireras du av huvudmän som arbetar strategiskt med de avgörande frågorna för eleverna och skolan. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en positiv utveckling.

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer. Konferensen anordnas på Waterfront i Stockholm och riktar sig både till kommunala och fristående huvudmän. Vi arbetar nu med programmet för konferensen och öppnar anmälan i december 2016.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot