Snabba förändringar i långa processer

SKL anordnar en konferens om vad samhällets digitalisering betyder för den kommunala planeringen. Konferensen riktar sig till översiktsplanerare, regionala planerare och digitala strateger och hålls i Stockholm.

Anmäl dig

Den digitala utvecklingen går snabbt. Smarta städer, e-handel, mobilitetstjänster och en framväxande delningsekonomi möjliggöra för nya lösningar kopplade till hållbart byggande och utveckling men utmanar också både rådande fysiska strukturer, lagstiftning och arbetssätt. Utmaningen för den kommunala planeringen handlar om att förstå och möta nya förutsättningar som både driver på och drivs av digitalisering. Men hur ser utvecklingen ut framöver – vad är troligt och önskvärt ur kommuners perspektiv? Och vad krävs av den fysiska planeringen?

Konferensens syfte är att med hjälp av inbjudna experter och erfarenhetsutbyte ge en första insikt i hur samhällets digitalisering påverkar översiktlig planering och samhällsbyggnadsuppdraget.

Preliminärt program

09.30–10.00

Samling med kaffe och smörgås

10.00–10.30

Introduktion till dagen

10.30–11.00

Energiförsörjning: Vad behövs ur energisynpunkt för att klara den digitala utvecklingen?

Expert: Lena Berglund, E.ON Sverige.

11.00–11.30

Data/5G: Varför talar alla om 5 G, och hur kan det förändra samhället?

Expert: Mikael Anneroth, Ericsson.

11.30–12.00

E-handeln: Hur förändras mobiliteten och logistiken i framtiden?

Expert: Lina Moritz, project DenCity/CLOSER.

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

Workshop: Vad innebär trenderna för mig som planerare i min kommun/region?

Fördjupning i valda utvecklingstrender.

14.00–14.30

Samverkan kring autonoma fordon i Göteborgs stad

Expert: Monica Wincentson, samhällsplanerare, Göteborgs stad.

14.30–14.45

Fika

14.45–15.45

Workshop: Vilka är översiktsplanerarnas ”digitala knäckfrågor”?

15.45–16.00

Sammanfattning och avslutning

Konferensen webbsänds

Deltagare som deltar online kommer att få tillgång till underlag och vara med på övningar via webben. Resultatet från dessa övningar kommer att dokumenteras tillsammans med övrig dokumentation från konferensen.

Där flera deltagarna tittar på sändningen tillsammans vid en gemensam dator behövs endast en anmälan. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar. Sista anmälningsdag för dig som deltar på webben är 8 oktober 2019.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare
  • Christina Thulin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot