Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen är viktigt för att säkerställa att planeringen omfattar alla grupper och för att belysa samband mellan sociala problem och samhällsstruktur. Hur kan vi se till att socialtjänstens erfarenheter och kunskaper tas tillvara på i samhällsplaneringen för att förebygga sociala problem och främja lika levnadsvillkor?

Anmäl dig

Inbjudan Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Preliminärt program Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Under en dag lyfter SKL socialtjänstlagens intentioner med att socialtjänsten ska delta i samhällsplaneringen och hur socialtjänst och samhällsbyggare kan samverka. Vi får också ta del av den kunskap och de goda exempel som finns och några kommuner delar med sig av sina erfarenheter.

Det görs även en tillbakablick, ger en bild av hur socialtjänstens delaktighet ser ut idag och diskuterar hur viktig frågan är för kommunerna. Vi tittar på juridiken och bjuder in till diskussion om lagen ger ett tillräckligt stöd för dess intentioner. Vår ambition är att det blir erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och inspiration till att utveckla din kommuns samhällsplanering.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot