Dokumentation: Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Konferensen syftade till att inspirera och sprida lärande exempel. Heldagen var en del av SKL:s och regeringens satsning om hur kommuner kan samordna öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    ProjektkoordinatorHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot