Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

Genom insatser som främjar språkkunskaperna hos utrikes födda föräldralediga, kan den öppna förskolan bidra till en snabbare etablering, framför allt för kvinnor. Genom samverkan med förskolan kan även deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund öka.

Program och anmälan publiceras i september.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot