Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

Anmäl dig

Många öppna förskolor i landet har utvecklat språk- och integrationsaktiviteter för utrikesfödda kvinnor. På så vis kan den även bli en plats för nätverkande, språkundervisning och ett steg vidare in i samhället. Verksamheterna kan också leda till en bättre start i livet för många barn.

Konferensen syftar till att inspirera och sprida lärande exempel. Heldagen är en del av SKL:s och regeringens satsning om hur kommuner kan samordna öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser.

Några programpunkter

  • Lokala exempel från kommuner som berättar om sina verksamheter, lösningar och idéer
  • Rapport om utomeuropeiskt födda kvinnors ställning på svensk arbetsmarknad presenteras av analys- och strategiföretaget Kontigo
  • Biträdande professor Polly Björk Willén presenterar forskning om förskolans betydelse för barns språkutveckling
  • Komikern och föreläsaren Zinat Pirzadeh berättar med en blandning av komik och allvar om sin livshistoria och om erfarenheten av att vara nyanländ mamma i Sverige
  • Länsstyrelsen berättar om aktuellt statsbidrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot