Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

Anmäl dig

Konferensen är fullbokad men du kan anmäla dig till kölista via anmälningsknappen ovan.

Många öppna förskolor i landet har utvecklat språk- och integrationsaktiviteter för utrikesfödda kvinnor. På så vis kan den även bli en plats för nätverkande, språkundervisning och ett steg vidare in i samhället. Verksamheterna kan också leda till en bättre start i livet för många barn.

Konferensen syftar till att inspirera och sprida lärande exempel. Heldagen är en del av SKL:s och regeringens satsning om hur kommuner kan samordna öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser.

Några programpunkter

  • Lokala exempel - från Uppsala, Ödeshög, Malmö, Borlänge, Helsingborg och Jönköping - som berättar om sina verksamheter, lösningar och idéer
  • Rapport om utomeuropeiskt födda kvinnors ställning på svensk arbetsmarknad presenteras av analys- och strategiföretaget Kontigo
  • Biträdande professor Polly Björk Willén presenterar forskning om förskolans betydelse för barns språkutveckling
  • Komikern och föreläsaren Zinat Pirzadeh berättar med en blandning av komik och allvar om sin livshistoria och om erfarenheten av att vara nyanländ mamma i Sverige
  • Länsstyrelsen berättar om aktuellt statsbidrag.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    ProjektkoordinatorHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot