Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

Anmäl dig

Inbjudan systematisk uppföljning i socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Systematisk uppföljning i socialtjänsten dag 2 av 2

Vid den första workshoppen arbetar deltagarna med att planera och lägga grunden för den verksamhetsuppföljning som de tillsammans med en verksamhet vill sätta igång, stötta och genomföra under utbildningen.

Vi diskuterar bland annat vad deltagarna tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Vi introducerar även webbverktyget SU-Pilot som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot