Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

Anmäl dig

Innehåll och anmälan, dag 1 av 2

Innehåll dag 2

  • Under den andra workshopen följer vi upp hur arbetet med verksamhetsuppföljningen har fungerat på hemmaplan sedan sist vi sågs. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Har ni fått svar på de frågor ni ställde er? Varför/varför inte?
  • Vi tittar också på sammanställningar av den information ni samlat in hittills och diskuterar hur den kan analyseras och tolkas.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot