Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur

Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för arbetet med lönespridning och lönestruktur.

Anmäl dig

Temat har ändrats från "Lönebildning och jämställdhet" till "Lönebildning - lönespridning och lönestruktur".

Innehåll

Strategiskt lönepolitiskt arbete med särskild inriktning på lönespridning och lönestruktur.

Gemensamma diskussioner om hur arbetsgivaren kan arbeta för att åstadkomma en
ändamålsenlig lönespridning och lönestruktur.

Hör förhandlare resonera kring ämnet, ta del av exempel och delta i dialog och erfarenhetsutbyte om lokala förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning.

Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren
detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare
  • Pia Murphy
    Förhandlare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot