Tillit i styrning

Tillit har blivit ett ord som har fått många betydelser inom styrning. Under en dag får ni möjlighet att ta de del av tankar och reflektioner kring tillit. Vi kommer också att visa på några konkreta exempel som ger inspiration till hur ledning och styrning kan förbättras utifrån detta begrepp.

Anmäl dig

Progam

Vad spelar tillit för roll i styrning?

SKL redogör för några olika perspektiv på tillit i styrning och hur SKL kommer att arbeta kring begreppet framgent.
Vesna Jovic, VD, SKL och Christine Feuk, projektledare, SKL

Effektivare och förenklad styrning

Många känner nog igen sig i beskrivningen att dagens styrning ofta upplevs som komplex och svårförståelig. Många mål och mått på olika nivåer. Utebliven analys som leder till att viktig kunskap går förlorad. Tilliten och förståelsen till styrning brister. Hur råder man bot på detta? Ta del av erfarenheterna från ett nätverk med sju kommuner som har arbetet med göra sina styrsystem enklare och ge dem större styrkraft.
Deltagare från kommunerna Borås, Eksjö, Hammarö, Karlshamn, Lindesberg, Stockholm och Sundsvall samt Christine Feuk, projektledare, SKL.

Effektivare och förenklad administration

Administration är en arbetsuppgift som upptar mycket tid hos chefer i den offentliga sektorn. SKL har tillsammans med sju kommuner undersökt hur administration kan kartläggas, analyseras samt hur ett arbete med effektivisering och förenkling kan göras.
Leif Eldås, projektledare, SKL, Gunnar Gidenstam, projektledare, SKL, Thomas Gustavsson, ekonomistrateg, Mjölby kommun, Anders Ivarsson Westerberg, docent, Södertörns högskola.

Att bygga en resultatkultur

  • Hur ska ledning och styrning fungera för att människor i organisationen ska påverkas och få stöd i att bygga god välfärd till medborgarna?
  • Vilken roll har arbetsgivarpolitiken i samverkan med styrsystem för att skapa en resultatkultur i organisationen?

Lyssna och delta i ett samtal mellan Helena Jernberg, äldreomsorgschef, Vallentuna kommun, Sonja Erlandsson, HR-direktör, Linköpings kommun och Mikael Persson, kommunchef, Kävlinge kommun, Örjan Lutz, projektledare, SKL.

Avslutning

Sammanfattning av dagen.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Christine Feuk
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot