Tillsammans i team bygger vi en nära vård

Välkommen till en konferens där vi fokuserar på teamarbete - där olika professioner, över organisationsgränser och tillsammans med patienter, arbetar för att kontinuerligt utvecklas och tillsammans bygga en god och nära vård.

Anmäl dig

Stora framsteg har gjorts inom den svenska hälso- och sjukvården. Samtidigt har patienternas behov förändrats och vi står inför nya utmaningar. Fler äldre i befolkningen med ändrade behov betyder att vården behöver förändras.

Vi inom hälso- och sjukvården behöver lyssna till patienternas behov och upplevelse och tillsammans, i välfungerande team, skapa arbetssätt som ger förutsättningar att främja en god hälsa och ge ändamålsenlig vård av god kvalitet.

Vården behöver finnas nära patienten och vara tillgänglig där och på det sätt som patienten behöver, det kan vara både fysiskt och digitalt. För att nå dit krävs utvecklade relationer i team där kompetens används på bästa sätt i nära samarbete mellan patient, olika professioner och över organisationsgränser. Men att arbeta tillsammans på ett optimalt sätt sker inte av sig själv. Förändringen kräver vilja, nytänkande och kompetens att arbeta på nya sätt.

Innehåll

Under dagen den 23 oktober kommer vi att fokusera på teamarbete och interprofessionellt lärande med målet att nå en god och nära vård. Det kommer att delges goda exempel och vi kommer föra dialog och utbyta av tankar och erfarenheter med varandra.

Programmet är under uppbyggnad och kommer att skickas ut under augusti/september.

Anmäl dig redan nu genom anmälningsknappen. Max antal på konferensen är cirka 125 personer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot