Träff om upphandling av skoltrafik

En temadag för dig som ansvarar för och upphandlar skoltrafik.

Anmäl dig

Inbjudan: Träff om upphandling av skoltrafik (PDF, nytt fönster)

Välkommen till en temadag om upphandling av skoltrafik. Träffen leds av Kollektivtrafikens avtalskommitté, som är ett samarbete inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där såväl beställare som utförare ingår. Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i avtalsprocessen, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Träffen riktar sig till dig som ansvarar för och upphandlar skoltrafik. Vad ska man tänka på? Under dagen går vi igenom upphandlingsprocess och avtalsmodeller.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot