Dokumentation: Upphandla klimatsmart och hållbart, 15 april

SKL har tagit fram en idéskrift om klimatsmart och hållbar upphandling för att underlätta att fler kommuner använder sig av det stöd som finns hos SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten.

Anmäl dig till webbinarium den 6 maj

Upphandla klimatsmart och hållbart, 6 maj

SKL anordnar den 6 maj ytterligare ett webbinarium på samma tema, där representanter från Upphandlingsmyndigheten och Karlstad kommun deltar.

Se webbsändningen från den 15 april

Seminariet fokuserade på stöd från SKL Kommentus och exempel från Örebro kommun om hur man arbetar praktiskt.

Webbinariet kommer kunna ses i efterhand under två veckor från sändningsdatum.

Länk till webbsädningen den 15 april

Presentationer från den 15 april

Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Upphandling klimatsmart och hållbart

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL.

Vilket hållbarhetsstöd kan en kommun förvänta sig av SKL Kommentus

Peter Nohrsedt, hållbarhetschef SKL Kommenturs Inköpscentral.

Hur upphandlar vi klimatsmart och hållbart?

Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare Örebro kommun.

Tips och goda exempel från SKL

SKL:s arbete med klimatsmart upphandling

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot